Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej – Szkolenie w zakresie pracy zdalnej dla użytkowników systemów CAD

Szkolenie w zakresie pracy zdalnej dla użytkowników systemów CAD

Nazwa: Szkolenie w zakresie pracy zdalnej dla użytkowników systemów CAD
Kategoria: Systemy inżynierskie CAD/CAM/CAE
Opis: Uczestnicy uczą się wykonywania rysunków w programie AutoCAD oraz zdobywają umiejętności pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych dostępnych w sieci Internet (e-mail, grupy dyskusyjne, pogawędki, audio i video konferencje)
Adresaci: Studenci, absolwenci wyższych uczelni i szkół średnich, młodzi pracownicy
Instruktorzy: Paweł Kłosowski, Anna Grabowska
Sposób realizacji szkolenia: Kurs internetowy wspomagany materiałami na CD
Czas trwania kursu: 30 godzin
Planowana liczba godzin zajęć w tygodniu: Zależne od uczestnika
Data rozpoczęcia kursu: Kurs realizowany w ramach studiów uzupełniających magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wysokość opłaty:
Formularz rejestracji: Formularz dostępny w biurze ACSA PG (Gmach Główny, pokój 404)
Świadectwo: Telepraca - świadectwo ukończenia wydane przez Politechnikę Gdańską
AutoCAD - świadectwo autoryzowane Autodesku
Dodatkowe informacje: Anna Grabowska
Komentarz: Kurs opracowano w ramach programu Leonardo da Vinci