Program AutoCAD dla zaawansowanych (poziom III)

Kurs przeznaczony dla studentów, techników, inżynierów posiadających umiejętność obsługi programu AutoCAD w zakresie podstawowym.

Kategoria: systemy inżynierskie CAD/CAM/CAE

Program kursu:

 • Model 2D a model 3D - podstawowe pojęcia modelowania 3D,
 • Widok w rysunku 3D - podstawowe sposoby zmiany widoku,
 • Lokalny układ współrzędnych - sposoby definiowania, zapamiętywanie układów,
 • Model krawędziowy,
 • Regiony - definicja, tworzenie, parametry fizyczne regionu (MASSPROP),
 • Tworzenie powierzchni (modele ściankowe),
 • Modelowanie brył,
 • Edycja brył i powierzchni,
 • Zaawansowane sposoby zmiany widoku,
 • Powlekanie (rendering),
 • Rzutnie oraz obszar modelu i papieru,
 • Optymalizacja rysunku,
 • Tworzenie skryptów (SCRIPT) i ich wykorzystanie, gotowe programy LISP i korzystanie z nich.

Miejsce i czas trwania zajęć:
Zajęcia odbywają się w laboratoriach Politechniki Gdańskiej w grupach 15-20 osobowych. Czas trwania - 20 godzin lekcyjnych. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia zakresu i terminu kursu. Kurs kończy się otrzymaniem autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk (w języku polskim i angielskim), po zaliczonym egzaminie w pracowni ACSA PG. Przystąpienie do egzaminu wymagane jest najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia kursu.

Opłata: 350 zł dla studentów PG, 450 zł dla osób z zewnątrz.

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje:
elapaw@pg.gda.pl
Biuro ACSA PG, Gmach Główny, pok. 404
tel.: (+48) 58 347 1790
Kierownik kursu: dr inż. Anna Grabowska

Autoryzowani instruktorzy:
dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
tel./faks: (+48) 58 347 1041
Gmach Główny PG, pok. 165c (wejście przez pok. 166, dzwonić nr wew. 1041 – telefon na parapecie okna)

dr inż. Wojciech Migda, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska