Program AutoCAD dla początkujących (poziom I i II)

Kurs przeznaczony dla studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz innych osób posiadających podstawową umiejętność obsługi komputera.

Kategoria: systemy inżynierskie CAD/CAM/CAE

Program kursu:

  • Ustalanie parametrów rysunku
  • Układy współrzędnych
  • Precyzyjne wybieranie punktów
  • Wymiarowanie
  • Operacje na blokach
  • Przygotowanie rysunku do wydruku

Miejsce i czas trwania:
Kurs prowadzony jest systemem kształcenia na odległość. Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów umieszczonych w sieci Internet (biblioteka rysunków, FAQ, pliki konfiguracyjne, zasady wykonania projektu). Konsultacje z prowadzącym zajęcia mogą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnicy kursu korzystają z oprogramowania AutoCAD we własnym zakresie (można pobrać bezpłatną wersję oprogramowania ze strony Autodesku). Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie, a ilość godzin zależy od uczestnika. Temat pracy projektowej ustalany jest z prowadzącym osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Kurs kończy się otrzymaniem autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk, po egzaminie w pracowni ACSA PG. Przystąpienie do egzaminu wymagane jest najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Opłata: 250 zł dla studentów PG, 400 zł dla osób z zewnątrz.

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje:
elapaw@pg.gda.pl
Biuro ACSA PG, Gmach Główny, pok. 404
tel.: (+48) 58 347 17 90
Kierownik kursu: dr inż. Anna Grabowska

Autoryzowani instruktorzy:
dr hab. inż. Paweł Kłosowski
dr inż. Igor Garnik
mgr inż. Dariusz Duda
dr inż. Krzysztof Redlarski