Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej – Modelowanie 3D w programach Autodesku

Modelowanie 3D w programach Autodesku

Obecnie nie przewidujemy edycji tego kursu.

Kurs przeznaczony dla studentów, techników, inżynierów posiadających umiejętność obsługi programu AutoCAD w zakresie podstawowym.

Kategoria: systemy inżynierskie CAD/CAM/CAE

Program kursu:

 • Autocad (6 godzin):
  - tworzenie brył 3D na podstawie rysunku 2D
  - tworzenie brył 3D bezpośrednio z wykorzystaniem narzędzi Autocada
  - edycja brył 3D, tworzenie przekrojów z brył 3D
 • Inventor (ok.10 godzin):
  - wyjaśnienie możliwych modeli w Inventorze w skrócie
  - omówienie interfejsu
  - omówienie sposobu oglądania obiektów w Inventorze na przykładzie prostych brył 3D i rysunków 2D
  - tworzenie brył 3D w oparciu o rysunki
  - edycja i modyfikowanie brył 3D
  - łączenie brył 3D (usuwanie stopni swobody)
  - generowanie rysunków w oparciu o model bryłowy
  - krótkie wprowadzenie do studia animacji
 • Revit (do 8 godzin):
  - omówienie interfejsu
  Przykład tworzenia budynku zawierającego takie elementy jak:
  - definiowanie ścian
  - tworzenie i modyfikacja ścian
  - tworzenie i modyfikacja stropów
  - tworzenie schodów
  - tworzenie dachów
  - definiowanie okien i drzwi
  - wstawianie okien i drzwi
  - generowanie rysunków i widoków

Miejsce i czas trwania zajęć: Zajęcia odbywają się w laboratorium PG w grupach 15-30 osobowych. Czas trwania - 32 godziny lekcyjne. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia zakresu i terminu kursu. Kurs kończy się otrzymaniem autoryzowanego świadectwa firmy Autodesk (w języku polskim i angielskim), po zaliczonym egzaminie w pracowni ACSA PG. Przystąpienie do egzaminu wymagane jest najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto kurs.

Opłata: 450 zł dla studentów PG, 550 zł dla osób z zewnątrz.

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje:
Elżbieta Pawłowicz
Biuro ACSA PG, Gmach Główny pok. 404
tel. (+48) 58 347 17 90

Kierownik kursu: dr inż. Anna Grabowska

Instruktorzy:
mgr inż. Wojciech Migda
dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska