Wizualizacja obiektów przestrzennych – 3D STUDIO

Cel kursu: poszerzenie umiejętności warsztatowych inżyniera o komputerowe metody wizualizacji.

Program kursu: Materiał zajęć obejmuje podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się programem do wizualizowania obiektów przestrzennych. Ćwiczenia bazują na opisie cech programu" Max Design 2009" - profesjonalnego narzędzia do modelowania obiektów i tworzenia realistycznej przestrzeni.

A. MODELOWANIE I EDYCJA OBIEKTÓW (ETAP I - 3 spotkania)
1. Podstawy funkcjonowania programu
2. Rysowanie 2D - edycja i modelowanie obiektów.
3. Budowa obiektów 3D - edycja i modernizacja brył.

B. SCENA WIZUALIZACJI I ANIMACJA (ETAP II - 3 spotkania)
1. Oświetlenie sceny i generowanie cieni.
2. Przyporządkowanie materiałów obiektom 3D.
3. Animacja sceny.

C. RENDEROWANIE PROJEKTU (ETAP III - 1 spotkanie)
1. Przygotowanie wizualizacji projektu - Parametry, konfiguracja i technika renderingu.

Miejsce i czas trwania zajęć:
Zajęcia prowadzą wykładowcy PG (autoryzowani instruktorzy Autodesk).
Szkolenie trwa 2 miesiące (7 spotkań po 2 godziny w tygodniu - 14 godzin lekcyjnych).

Opłata: 450 zł dla studentów Politechniki Gdańskiej, 550 zł dla pozostałych osób.

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje:
elapaw@pg.gda.pl
Biuro ACSA PG, Gmach Główny pok. 404
tel. (+48) 58 347 17 90

Kierownik kursu: dr inż. Anna Grabowska

Instruktor:
dr inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

Strona internetowa Pracowni Technik Wizualnych, przykładowe prace uczestników kursu.